Multilizer Translation Blog

About localization & translation technologies.
Featured Image

Ebay hyödyntää konekäännöstä myydäkseen enemmän

Konekääntämisellä on vastustajansa ja kannattajansa, mutta jokainen on varmasti samaa mieltä siitä, että Ebay on onnistunut tekemään konekääntämisen käytöstään suuren menestystarinan. Ebay todellakin myy enemmän konekääntämisen avulla.

Ebay on kasvattanut myyntiään näyttämällä konekäännettyjä tuotekuvauksia ja -listauksia eri maissa eri kielillä. Esimerkiksi Ebay:n venäjänkielisellä sivustolla vierailevat näkevät tuotelistauksia, jotka on alunperin lisätty englanniksi Ebay:n englanninkieliselle sivustolle. Kaiken lisäksi käyttäjät eivät pelkästään näe näitä tuotteita, vaan he myös ostavat niitä. Ja kaiken tämän mahdollistaa konekääntäminen.

Ebay ei käytä konekääntämistä pelkästään tuotelistauksiin ja -kuvauksiin. Konekääntämistä käytetään myös tuotehakujen ja potentiaalisten ostajien ja myyjien välisten viestien kääntämiseen. Me kaikki tiedämme, että konekääntämisen laadussa on vielä paljon parantamisen varaa. Se ei kuitenkaan näytä häiritsevän Ebay:n asiakkaita. Päinvastoin, he äänestävät lompakoillaan todistaen, että konekääntämisen laatu on riittävän hyvää heille. Ebay saattaa hyvinkin olla eniten konekääntämisen avulla ansaitseva yritys ohittaen muun muassa Googlen ja Microsoftin.

Yleensä internetissä voittaa suurin ja halvin verkkokauppa. Ihmiset haluavat kuitenkin pääsääntöisesti ostaa omalla kielellään siitäkin huolimatta, että he osaavat muita kieliä. Asiakkaat arvostavat palvelua ja heidän oman kielensä käyttäminen on parasta palvelua, mitä yritys voi tarjota. Tähän asti korkeat käännöskustannukset ovat rajoittaneet täysimittaista kilpailua yli maa- ja kielirajojen. Siksi monet yksittäisen maan paikalliset verkkokaupat ovat olleet melko turvassa tähän saakka. Menestykseen on riittänyt se, että on suurin ja halvin verkkokauppa yhdessä maassa ja yhdellä kielialueella. Tällaiset ajat ovat pian ohi.

Ebay näyttää esimerkillään, että konekäännösteknologia kehittyy niin nopeasti, että se mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille ilman aiemmin esteeksi nousseita suuria käännöskustannuksia. Konekäännöksen valitseminen tällaiseen tarkoitukseen näyttäisi olevan helppo valinta nyt, kun teknologia on siihen riittävän hyvää. Ja todellakin, muut yritykset seuraavat perässä. Amazon osti hiljattain konekäännösyrityksen ja rakentaa nyt omaa konekäännösjärjestelmäänsä. Lisäksi jokaisella internet-jätillä (Google, Microsoft, Baidu, Alibaba, Yandex, jne.) näyttäisi jo olevan oma konekäännösjärjestelmänsä tai ainakin ne aktiivisesti etsivät sopivaa teknologiaa ostettavaksi.

Onko oma konekäännösteknologian kehitystiimi vältämätön kilpailuissa internet-jättejä vastaan? Ainakaan yleisten konekäännösjärjestelmien, kuten Google-kääntäjän, laatu ei useimmiten ole tarpeeksi hyvää kaupallisiin tarkoituksiin. Riittävän laadun saavuttamiseksi konekäännös täytyy kustomoida kuhunkin verkkokauppaan sopivaksi. Perinteisesti konekäännöksen kustomointi on ollut kallista ja yritysten omien konekäännöstiimien tehtävä.

Pienempien verkkokauppojen onneksi teknologia kehittyy nopeasti. Konekäännöksen kustomoinnin hinta laskee nopeasti, jolloin siitä tulee oikea vaihtoehto myös pienemmille verkkokaupoille. Tällöin konekäännöslaatukin jää vain vähän internet-jättien dedikoituja konekäännöstiimejä jäljessä. Vaikka internet-jäteillä on suuri etumatka, ketterimmät pienet verkkokaupat saattavat saada oman konekäännöksensä kustomoitua juuri ajoissa valmistautuakseen ulkoapäin tulevaan, kasvavaan kilpailuun – ja laajentaakseen omaa liiketoimintaansa uusille kielialueille.


Artikkelin kirjoittaja Niko Papula on kieliteknologiayritys Multilizer:in toimitusjohtaja ja Suomen kieliteknologian yhdistyksen Kites ry:n varapuheenjohtaja.

Tämä artikkeli on alkuperin julkaistu osoitteessa http://translation-blog.multilizer.com/ebay-hyodyntaa-konekaannosta-myydakseen-enemman.

Creative Commons License
Tämä teos “eBay hyödyntää konekäännöstä myydäkseen enemmän”, jonka tekijä on Niko Papula / Multilizer, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.